Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja oikeuttasi hallita henkilötietojasi. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden perusteella ja läpinäkyvästi. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Rekisterinpitäjä:
Padelpiste Oy (vanha nimi Pirkanmaan Hyvinvointipalvelut Oy, markkinointinimi El Padel)
Y-tunnus: 2639762-4
Osoite: 33400 Ylöjärvi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Rekisteriasioista vastaava henkilö on Henri Mäkelä: info@padelpiste.fi

Rekisterin nimi
Padelpiste Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Padelpiste Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely viestintäratkaisuihin ja verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö
• Asiakkaan yhteystiedot:
etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, yrityksen verkkosivujen osoite.
• Työtehtävään liittyvät tiedot kuten vastuualue ja tehtävä.
• Asiakkaan lisätiedot:
henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet), IP-osoitetieto tai muu tunniste, sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot, asiakaspalautetiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.
• Laskutukseen liittyvät tiedot, kuten:
tilaustiedot, maksukäyttäytymistiedot, tilinumero, sähköpostiosoite, verkkolaskutusosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
• Käyttäjätunnus, salasana, verkkopalveluiden osoitteet.
• Markkinointikampanjoihin (kuten arvonnat, kilpailut) osallistumiseen ja uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot
• Työnantajayrityksen taustatiedot ja yhteystiedot
• Sivuston analytiikan ja muiden evästeiden keräämät tiedot, joiden avulla sivustoa voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi.
• Tapahtumatiedot, esimerkiksi tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot.
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
• Yrityksen asiakasrekisteri
• Rekisteröityjen asiakkaiden itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
• Asiakkaan ostos- ja asiointitiedot.
• Henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti päätelaitteille kävijän vieraillessa verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja korkealaatuisena. Sivustomme käyttää Facebook ja Facebook Pixel, Google Analytics, Google Search Console ja Active Campaign -ohjelmistoja. Ohjelmistojen avulla kerätään anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa palvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat tietoja, kuten millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, minkä verkkopalvelun kautta saavuit sivustolle ja mitä linkkejä klikkasit.

Evästeiden pois kytkeminen
Voit kytkeä evästetoiminnon pois päältä vieraillessasi sivustolla selaimesi asetuksista, mutta sivusto ei välttämättä toimi silloin häiriöittä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, ovat suojattuja palomuurilla ja muunlaisin teknisin toimenpitein. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti. Sen takia pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla muutoksesta palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja saatetaan joissain tapauksissa siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytetään Active Campaign -nimisessä palvelussa, jonka kotipaikka on Yhdysvallat. Active Campaign on ilmoittanut sitoutuvansa noudattamaan GDPR-asetusta. Lisätietoja Active Campaignin tietosuojasta: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

Oikeutesi
Sinulla oikeus omiin henkilötietoihisi. Voit pyytää henkilötietojesi korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa, ja voit pyytää tietoja, joita Padelpiste Oy:n asiakasrekisterissä on sinusta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@padelpiste.fi. Tiedot toimitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään lakisääteisen ajan eli 3 kuukauden kuluessa. Henkilötietolain mukaisesti voit tarkastaa tiedot voi maksutta kerran vuodessa. Voit milloin vain kieltäytyä osittain tai kokonaan vastaanottamasta meiltä markkinointiviestintää ottamalla meihin yhteyttä tai poistamalla tietosi suoraan sähköposti- tai tekstiviestilähetystemme listalta.

5.3. 2021

 

Palaa etusivulle